Könyvtár

Könyvtár – olvasósarok

 
A Közösségi Ház olvasósarok, a Marcali Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár mozgókönyvtára, nyilvános, általános gyűjtőkörű

közművelődési könyvtár.

 

Állomány összetétele:

- Saját állomány - adomány és beszerzés. 
- Marcali Berzsenyi Dániel Városi Könyvtártól kapott kihelyezett mozgó letéti állomány, 
- Kölcsönözhető és / vagy helyben olvasható - szépirodalom, szakirodalom, gyermekirodalom. 
- Kölcsönözhető hanghordozók és hangos-könyvek.

A kölcsönzés rendje:

- A beiratkozás és kölcsönzés ingyenes. 
- A könyvtárat minden felnőtt, beiratkozott tag szabadon igénybe veheti 
- A kiskorú tag esetén felnőtt jótálló aláírása szükséges.

Beiratkozás:

Beiratkozáskor minden könyvtárhasználónak a következő személyes adatait kell közölnie és igazolnia: név, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme, személyi igazolványának száma. (A foglalkozás és/vagy munkahely adatainak megadása statisztikai jellegű, nem kötelező.)

A beiratkozó az aláírásával kötelezi magát a könyvtárhasználati szabályzat rá vonatkozó részeinek, a dokumentumkezelés szabályainak betartására valamint arra, hogy a kölcsönzött dokumentumokat az olvasójegyben megjelölt időpontra visszaszolgáltatja.

Az olvasójegyen szerepel a könyvtár neve, címe, telefonszáma, az olvasó könyvtári nyilvántartásának száma, neve, címe, az olvasójegy kiadásának ideje, valamint a műveletet végző könyvtáros kézjegye.

A beiratkozás egy évre szól, megújítása a saját személyi igazolvány bemutatásával történik. A könyvtár látogatásakor az olvasójegyet mindig magával kell hoznia a használónak.

A kölcsönzés időtartama: 4 hét

Az elveszett vagy megrongált könyvtári dokumentumok árát az olvasó köteles forgalmi értéken megtéríteni. Késedelmi díj: naponta: 10 Ft + postaköltség.

©2018 Balatonmáriafürdő. Minden jog fenntartva

Search