Közgyűlés és Nőnap az Ősz Idő Nyugdíjas klubban

 

2017. március 5.én tartottuk éves közgyűlésünket. A levezető elnök Anfer Lajos köszöntötte a meghívott vendégeket – Galácz György és Kovács József polgármester urakat és a tagságot. Megállapította, hogy a közgyűlés határozatképes.

Elsőként Arnold János klubelnök számolt be az elmúlt évben végzett tevékenységeinkről. A két község egész éves rendezvényein – Andrássy Mária közösségi házban és a Bél – Mátyás látogatóközpontban az előadásokon részt vettünk. Ezek mellett saját rendezvényeinkkel bővült a programunk, melyekről az újságokban hírt adtunk.

Az elnök egy szál virággal és bonbonnal köszönte meg az egész évben segítő hölgyeknek a munkáját, illetve az aktív fiúkat egy üveg borral ajándékozta meg. Köszönetét fejezte ki a Balatonkeresztúr és Balatonmáriafürdő községek polgármestereinek és a képviselőtestületeknek a klubnak nyújtott anyagi támogatásért.

 Az egész évi pénzügyi helyzetünkről Arnold Jánosné számolt be. Varga Imréné az ellenőrző bizottság elnöke a 2016-os év ellenőrző munkájáról tájékoztatott. A beszámolók mindegyikét a tagság egyhangúlag elfogadta.

Az 5 éves mandátum lejárt, újra vezetőséget választottunk. A tagság ismét bizalmat szavazott Arnold János klubelnöknek, Varga Imrénének az ellenőrző bizottság elnökének, Arnold Jánosné egyesületi pénztárosnak, Anfer Lajosné klubpénztárosnak illetve Anfer Lajos programszervezőnek. Új választottak Györe Ferencné elnökhelyettes, Gaál Piroska és Ciklin Ferenc ellenőrző bizottsági tagok, Papp János cikkíró.

Arnold János megköszönte a bizalmat. Nőnap alkalmából a hölgyeket egy kedves verssel köszöntötte egy cserepes virág kíséretében, melyet a férfi tagok adtak át. Az ebéd elfogyasztása utána zenés délutánnal ünnepeltünk.

Következő programunk március 14.én az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékére rendezett koszorúzáson majd azt követően a Bél-Mátyás látogatóközpontban rendezett ünnepségen vettünk részt.

 

                                                                                                                                                              Arnold Jánosné

©2018 Balatonmáriafürdő. Minden jog fenntartva

Search