Munkaterv 2017

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG

ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

 

 

 

 

 

 

2017. évi ülés-és munkaterve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017. január 16.

 

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről

Előadó: Galácz György polgármester

 

2017. évi rendezvényterv

 

Az önkormányzat 2017. évi költségvetését érintő ügyek

Előadó: Galácz György polgármester

 

Az önkormányzat 2017. évi költségvetés-tervezete (I. forduló)

Előadó: Galácz György polgármester

 

Köztisztviselők 2017. évi teljesítménykövetelményei

Előadó: Mestyán Valéria címzetes főjegyző

 

Polgármester 2017. évi szabadságolási ütemterve

Előadó: Mestyán Valéria címzetes főjegyző

 

 Közmeghallgatás szervezése

 Előadó: Galácz György polgármester

 

Vagyongazdálkodási terv felülvizsgálata

Előadó: Galácz György polgármester

 

2017. február 8. Együttes ülés

  Balatonberény és Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testületeivel

  Ülés helye: Balatonkeresztúr

Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének megállapítása

Előadó: Mestyán Valéria címzetes főjegyző

 

2017. február 11. KÖZMEGHALLGATÁS

 

A község 2016. évi gazdálkodásáról, 2017. évi tervek, közérdekű információk

Előadó: Galácz György polgármester

 

Lakossági kérdések, hozzászólások

2017. február 13.

 

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről

Előadó: Galácz György polgármester

 

Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének elfogadása

 Előadó: Galácz György polgármester

 

Szociális rendelet felülvizsgálata

 Előadó: Mestyán Valéria címzetes főjegyző

 

A közművelődés rendelet felülvizsgálata

 Előadó: Mestyán Valéria címzetes főjegyző

2017. március 13.

 

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről

Előadó: Galácz György polgármester

 

Balatonmáriafürdő 2017. évi közbeszerzési terve

Előadó: Galácz György polgármester

 

Zárt ülés:

Díszpolgári cím, valamint „Balatonmáriafürdőért” Kitüntető cím adományozásának előkészítése

Előadó: Galácz György polgármester

                                                                              

2017. április 10.

 

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről

Előadó: Galácz György polgármester

 

Közbiztonsági felkészülés a 2017. évi nyári idegenforgalmi szezonra, a 2016. év értékelése

Előadó: őrsparancsnok

 

 Vagyonrendelet módosítása

Előadó: címzetes főjegyző

 

Az önkormányzat 2016. évi zárszámadása

Előadó: Galácz György polgármester

 

Társadalmi szervek elszámolása 2016. évi támogatásról

Előadó: címzetes főjegyző

 

 A belső ellenőrzésről tájékoztatás

Előadó: címzetes főjegyző

 

Felkészülés a nyári idegenforgalmi szezonra

Előadó: Településüzemeltetési irodavezető

 

Turisztikai Egyesület felkészülése a nyári szezonra

Előadó: Egyesület elnöke

 

Alapszolgáltatási Központ tevékenységéről beszámoló

Előadó: Petkess Kornélné központ vezetője

 

Gyermekvédelmi törvényből eredő feladatok végrehajtásának értékelése

Előadó: címzetes főjegyző

 

Zárt ülés:

 

Díszpolgári cím, valamint „Balatonmáriafürdőért” Kitüntető cím adományozásáról döntés

Előadó: Galácz György polgármester

2017. május 15.

 

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két ülés közti fontosabb eseményekről

Előadó: Galácz György polgármester

 

Üdülőfórum szervezése

Előadó: Galácz György polgármester

 

Üdülőfórum

2017.  JÚNIUS 

(A pontos időpont a település honlapján kerül kihirdetésre)

 

2017. június 12.

 

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről

Előadó: Galácz György polgármester

 

 

2017. JÚLIUS  

ÜLÉS SZÜNET

 

 

2017. augusztus 21.

 

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről

Előadó: Galácz György polgármester

 

Az önkormányzat 2017. I. félévi gazdálkodásáról beszámoló

Előadó: Galácz György polgármester

 

2017. szeptember 11.

 

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről

Előadó: Galácz György polgármester

                                                                                

 

2017. október 16.

 

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről

Előadó: Galácz György polgármester

 

 

 

 

 

 

2017. november 8.

együttes ülés Balatonberény, Balatonkeresztúr Község Önkormányzatával

 

  Balatonberény és Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testületeivel

  Ülés helye: Balatonmáriafürdő Gróf Széchényi Imre tér 9.

1.     Közös Hivatal 2018. évi koncepciójának meghatározására

2.     Közös Hivatal 2017. évi munkájáról beszámoló

 

2017. november 13.

 

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két ülés közötti eseményekről

Előadó: Galácz György polgármester

 

Turisztikai Egyesület beszámolója 2017. évi szezonról

Előadó: Egyesület elnöke

 

Településüzemeltetési iroda beszámolója 2017. évben végzett munkáról (strandok, közterületek munkáira kötött szerződések végrehajtás, a szezon értékelése)

Előadó: Galácz György polgármester, Településüzemeltetési iroda vezetője

 

Közösségi Ház beszámolója a 2017. év tapasztalatairól

Előadó: Ikszt Ház vezetője

 

Védőnői Szolgálat beszámolója a 2017. évi tevékenységről

Előadó: Varga Zsanett Mária védőnő

 

Háziorvosi Szolgálat beszámolója a 2017. évi tevékenységről

Előadó: Dr. Kónya Gábor háziorvos

 

Kegyeleti közszolgáltatás 2017. évi beszámolója a végzett tevékenységről

Előadó: Rezi Bt. szolgáltató

 

Idegenforgalmi adóellenőrzés tapasztalatai

Előadó: címzetes főjegyző

 

Belső ellenőrzési ütemterv meghatározása

Előadó: címzetes főjegyző

 

2017. december 11.

 

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két ülés közti fontosabb eseményekről

Előadó: Galácz György  polgármester

 

2018. évi ülés- és munkaterv

Előadó: Galácz György polgármester

 

Költségvetést érintő egyéb rendeletek

Előadó: címzetes főjegyző

Balatonmáriafürdő, 2016. december 15.

Galácz György                                              Mestyán Valéria

   polgármester                                             címzetes főjegyző

©2018 Balatonmáriafürdő. Minden jog fenntartva

Search